Saturno, Jacopo. „Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a Integracja uchodźców Z Ukrainy W Polsce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 153-76, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.9.