Piotrowicz-Krenc, Anna. „Maciej Rak, Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, Ss. 265”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 201-9, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.11.