Gorzelana, J. „Biblizmy We współczesnej Literaturze Popularnej Na przykładzie «Kolekcji Kryminałów» Joanny Chmielewskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 1, sierpień 2016, s. 21-38, doi:10.14746/pspsj.2016.23.1.2.