Kępka, I. „Językowa Kreacja Nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 1, sierpień 2016, s. 39-53, doi:10.14746/pspsj.2016.23.1.3.