Siuciak, M. „Polski Dyskurs Patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. Połowy XVIII Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 1, sierpień 2016, s. 81-93, doi:10.14746/pspsj.2016.23.1.6.