Żuraszek-Ryś, I. „Pudełko Srebrne Do Hoſtyi Bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 1, sierpień 2016, s. 131-43, doi:10.14746/pspsj.2016.23.1.9.