Jankowiak, L. A. „Kilka Uwag o polskiej Terminologii Chemicznej 2. połowy XIX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 2, grudzień 2016, s. 53-68, doi:10.14746/pspsj.2016.23.2.4.