Krótki, Z. „Z dziejów Polskich przymiotników znaczących ‘chytry’”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 2, grudzień 2016, s. 83-98, doi:10.14746/pspsj.2016.23.2.6.