Osiewicz, M. „Zróżnicowanie Tekstowe, Zakres i stopień Normalizacji wariantywności Fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 23, nr 2, grudzień 2016, s. 135-58, doi:10.14746/pspsj.2016.23.2.9.