Budzyńska-Łazarewicz, M. „«Królowa Chaosu, niezrównoważona Emocjonalnie, Histeryczka trzaskająca drzwiami» – Leksykalne Sposoby wartościowania w tekstach Prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na Materiale Wybranych tygodników Opinii z września 2014 Roku)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 23, nr 2, grudzień 2016, s. 201-24, doi:10.14746/pspsj.2016.23.2.12.