Kołodziejczak, M., i M. Wrześniewska-Pietrzak. „Przywódca Populistyczny i jego językowy Obraz w aspekcie Retoryki Dominacji Na Podstawie Wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa Politologiczna i lingwistyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 1, sierpień 2017, s. 27-50, doi:10.14746/pspsj.2017.24.1.2.