Osiewicz, M. „Graficzne i fonetyczne Warianty Techniczne w polskiej Edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 1, sierpień 2017, s. 117-28, doi:10.14746/pspsj.2017.24.1.7.