Rutkowski, M. „Nazwy w dyskursie – w kontekście Koncepcji wtórnej oralności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 1, sierpień 2017, s. 145-58, doi:10.14746/pspsj.2017.24.1.9.