Lechocka, E. „Znaczenie i funkcja Motywu Klonu w warmińsko-Mazurskich pieśniach Ludowych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 1, sierpień 2017, s. 161-74, doi:10.14746/pspsj.2017.24.1.10.