Kulwicka-Kamińska, Joanna. „Piśmiennictwo Religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Jako Oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 2 (styczeń 29, 2018): 85-110. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/11986.