Мишкинене, Галина. „Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие (на материале хамаилов литовских татар)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 2 (styczeń 29, 2018): 125-146. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/11988.