Walczak, Bogdan. „Zofia Zierhofferowa Jako Historyk języka Polskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 2 (styczeń 29, 2018): 305-308. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/11998.