Rypel, Agnieszka. „Kupieckie ogłoszenia Prasowe Zamieszczane W «Dzienniku Bydgoskim» Z Lat 1907–1914 – Rekonesans Badawczy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25, no. 1 (sierpień 28, 2018): 181-198. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/13971.