Walczak, Bogdan. „Władysław Kuraszkiewicz – Uczony I Nauczyciel”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25, no. 1 (sierpień 28, 2018): 281-288. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/14005.