Piotrowicz, Anna, Małgorzata Witaszek-Samborska, i Bogdan Walczak. „Potoczna Onimia poznańska W świadomości mieszkańców Miasta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20, no. 2 (styczeń 1, 2013): 173–181. Udostępniono czerwiec 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/1977.