Wojtak, Maria. „Współczesnej Publicystyki Prasowej Oblicza różne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20, no. 2 (styczeń 1, 2013): 205–220. Udostępniono czerwiec 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/1980.