Łuc, Izabela. „Gwarowy Leksem Gryfny Jako Modny Komponent Kultury Konsumpcyjnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26, no. 1 (wrzesień 15, 2019): 85-100. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/19861.