Skibski, Krzysztof, i Michał Szczyszek. „Nowe Formy Wyrazowe Dla Tradycyjnych Znaczeń Leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej I Leksykalnej We współczesnej Polszczyźnie (na Podstawie Badań Ankietowych)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń 1, 2009): 35–56. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2056.