Spychała-Reiss, Magdalena. „Językowy Obraz Kobiety W Prasie Dla Pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” I «Cosmopolitan»)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń 1, 2009): 77-100. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2058.