Osiewicz, Marek. „Wariantywność Form Fleksyjnych rzeczowników W Listach Polskich Z Lat 1525-1550 (rzeczowniki Rodzaju Nijakiego; Rzeczowniki Typu Podskarbi, Podczaszy; Pluralia Tantum; Pluralne Nazwy Geograficzne; Formy Liczby podwójnej)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń 1, 2009): 223–259. Udostępniono czerwiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2066.