Walczak, Bogdan. „Ewa Woźniak, Ofiary I Krzywdziciele. Studium Postaci W Przedtrydenckim piśmiennictwie Pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, Ss. 328”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń 1, 2009): 289–292. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2072.