Krygier-Łączkowska, Agnieszka. „Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych W Instytucie Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku Akademickim 2007/2008”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń 1, 2009): 305-309. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2075.