Piotrowicz, Anna, i Małgorzata Witaszek-Samborska. „Nazwy osób (ze względu Na Cechy Psychiczne) W Polszczyźnie Miejskiej Poznania”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 16 (styczeń 1, 2010): 213-226. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2123.