Rybka, Małgorzata, i Jolanta Sławek. „«Szczęście to Przemijanie/ Nam Też zniknąć trzeba» – Kilka Uwag O Przemijaniu W Poezji Ks. Jana Twardowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 16 (styczeń 1, 2010): 241-257. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2126.