Piotrowicz, Anna. „Rafał Sidorowicz, «Teleobecne »ja«. Językowa Autoprezentacja Nadawcy w blogu», Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21, no. 1 (styczeń 1, 2014): 199-204. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/272.