Osiewicz, Marek. „Oznaczanie palatalności L W Drukach Polskich Z XVI Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27, no. 2 (grudzień 15, 2020): 113-128. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/27705.