Szczaus, Agnieszka. „Tytuły W Dawnej Prasie Popularnonaukowej (na przykładzie «Nowych Wiadomości Ekonomicznych I Uczonych» 1758–1761)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27, no. 2 (grudzień 15, 2020): 221–231. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/27710.