Błaszczyk, Marek. „Związki Frazeologiczne z komponentem Somatycznym Jako Nazwy Uczuć w «Chłopach» Władysława Stanisława Reymonta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21, no. 2 (styczeń 1, 2014): 117-135. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/284.