Bieniek, Aleksandra, i Rafał Lorent. „Legal Design Jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności Tekstu Prawnego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28, no. 1 (wrzesień 30, 2021): 11-22. Udostępniono październik 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/29485.