Gaś, Swietłana. „Zwroty grzecznościowe W Korespondencji Prywatnej Na Śląsku Cieszyńskim końca XIX I Pierwszej połowy XX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28, no. 1 (wrzesień 30, 2021): 207-218. Udostępniono sierpień 11, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/29502.