Kozaryn, Dorota. „Arka Przymierza W Kronice, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28, no. 2 (grudzień 27, 2021): 75–85. Udostępniono styczeń 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/30931.