Koper , Mariusz. „Obsceniczne, Obraźliwe Czy «śmieszne»? O Odbiorze społecznym Kilku typów Nazw Miejscowych Pogranicza Polsko-wschodniosłowiańskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28, no. 2 (grudzień 27, 2021): 259–270. Udostępniono listopad 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/30946.