Grzelka, Monika. „O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie Codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22, no. 2 (styczeń 1, 2015): 201–206. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/3769.