Hawrysz, Magdalena. „Herstory. The Value of Diaries As Sources for the Study of Women’s Independence Discourse: The Category of Viewpoint”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30, no. 1 (wrzesień 28, 2023): 41–55. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/39530.