Lisczyk, Karolina. „Gorszyciel, Deprawator, Demoralizator – O Nazwach osób nieprzestrzegających Norm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30, no. 1 (wrzesień 28, 2023): 71–89. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/39532.