Saturno, Jacopo. „Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a Integracja uchodźców Z Ukrainy W Polsce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30, no. 1 (wrzesień 28, 2023): 153–176. Udostępniono kwiecień 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/39537.