Piotrowicz-Krenc, Anna. „Maciej Rak, Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, Ss. 265”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30, no. 1 (wrzesień 28, 2023): 201–209. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/39539.