Gorzelana, Joanna. „Biblizmy We współczesnej Literaturze Popularnej Na przykładzie «Kolekcji Kryminałów» Joanny Chmielewskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23, no. 1 (sierpień 2, 2016): 21-38. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/6116.