Jankowiak, Lucyna Agnieszka. „Kilka Uwag o polskiej Terminologii Chemicznej 2. połowy XIX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23, no. 2 (grudzień 4, 2016): 53-68. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/7007.