Kołodziejczak, Małgorzata, i Marta Wrześniewska-Pietrzak. „Przywódca Populistyczny i jego językowy Obraz w aspekcie Retoryki Dominacji Na Podstawie Wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa Politologiczna i lingwistyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 1 (sierpień 10, 2017): 27-50. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/8757.