Osiewicz, Marek. „Graficzne i fonetyczne Warianty Techniczne w polskiej Edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 1 (sierpień 10, 2017): 117-128. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/8771.