Rutkowski, Mariusz. „Nazwy w dyskursie – w kontekście Koncepcji wtórnej oralności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24, no. 1 (sierpień 10, 2017): 145-158. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/8773.