1.
Osiewicz M. Wariantywność form fleksyjnych rzeczowników w listach polskich z lat 1525-1550 (rzeczowniki rodzaju nijakiego; rzeczowniki typu podskarbi, podczaszy; pluralia tantum; pluralne nazwy geograficzne; formy liczby podwójnej). 10.14746/ [Internet]. 1 styczeń 2009 [cytowane 21 czerwiec 2024];15:223-59. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2066