1.
Żuraszek-Ryś I. Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie. 10.14746/ [Internet]. 1 styczeń 2014 [cytowane 6 lipiec 2022];21(1):95-106. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/265