https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/issue/feed Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2022-10-07T08:25:11+02:00 dr Paulina Michalska-Górecka p.michal@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:<br></strong>CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat.</div> <div class="oczasopismie"><strong><br>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:<br></strong>Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): <strong>40<br></strong><img src="/public/piotr/ikonki/gs_3.png" alt=""><br><span style="white-space: nowrap;">ICV 2020 =</span><strong><span style="white-space: nowrap;"> 80,68</span></strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong><span style="white-space: nowrap;">LICZBA POBRAŃ: 58020 (2021)</span></strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><br>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/index">10.14746/pspsj</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>1233-8672&nbsp;<br><strong>ISSN (Online): </strong>2450-4939<br><br><!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE <strong>OD 2016 r.</strong> DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35739 Oralność i retoryka świętych ksiąg. Na przykładzie tatarskiego tefsiru – pierwszego przekładu Koranu na język słowiański ( polski ) 2022-10-07T08:24:42+02:00 Joanna Kulwicka-Kamińska pressto@amu.edu.pl <p>The article presents, on the basis of a sixteenth-century translation of the Qur’an into Polish, the interpenetration of two planes in revealed books: the rhetorical and the persuasive one. In this context, the article points out the realisation of the directives of classical Arabic rhetoric, including the semantic principle, the principle of clear expression and the principle of sophisticated style. It also indicates the original orality of the Qur’an and the persuasiveness of its message achieved, among other things, by addressing the recipient, the establishment of the us vs. them opposition, the occurrence of evaluative and directive vocabulary, the introduction of colloquial speech, and the use of intensifiers of content. The collected material also demonstrates the complex relation between the scripturalisation of a language and the translation of a sacred text ( the Qur’an ) into Polish.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Joanna Kulwicka-Kamińska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35741 Wyznaczniki językowo-stylistyczne obrazu Wielkopolski w Listach z narodowej pielgrzymki Ryszarda Berwińskiego 2022-10-07T08:24:38+02:00 Krzysztof Maćkowiak pressto@amu.edu.pl <p>The article analyzes Listy z narodowej pielgrzymki ( Letters from the national pilgrimage ) by Ryszard Berwiński. It is a series of five texts written in prose in which the author tells his impressions from a trip to the vicinity of Gopło, probably in the summer of 1838. At that time, such escapades became fashionable in Poland. The aim of the study is to define the lexis used in the Letters to describe the cultural landscape of Greater Poland in order to identify the aforementioned word material and analyse the way it is used.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Krzysztof Maćkowiak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35744 Nazwy cywilnej odzieży męskiej warstw niższych. Na materiale poznańskich listów gończych z lat 1816–1836 2022-10-07T08:24:36+02:00 Aneta Müller pressto@amu.edu.pl <p>The article presents the lexical material concerning clothes vocabulary. The data was extracted from arrest warrants published from 1816 to 1836 in Publiczny Donosiciel ( Public Denunciator ) which was an annex to Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu ( Official Journal of the Royal Regency in Poznan ). The article presents the structure of the lexical and semantic field of NAMES OF CIVILIAN CLOTHES OF MEN’S FROM LOWER SOCIAL STRATA and its semantic and genealogical analysis. In this lexical and semantic field, 361 lexical items were classified, described and assigned to nine subfields which were then divided further. The genealogical analysis showed that a third of the vocabulary described are loanwords.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Aneta Müller https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35740 „Zaszczytnie odznaczeni na polu naukowem”. Obraz polskich uczonych i badaczy w „Wędrowcu” (1863–1906) 2022-10-07T08:24:40+02:00 Magdalena Pietrzak pressto@amu.edu.pl <p>The aim of the article is to present the linguistic image of Polish scholars and research- ers whose profiles, biographies and obituaries were published in the Warsaw weekly newspaper <em>Wędrowiec </em>(<em>Traveller</em>) in the second half of the nineteenth century. Ana- lysing the collected texts, the author distinguished a set of seven aspects which were taken into account by the journalists of <em>Wędrowiec </em>to present the profiles of the schol- ars. Those aspects are the following: the subject of research, scientific achievements, journalistic and publishing activities, didactic and educational activities, science-pro- moting activities, organisational activities, awards and distinctions. They were deter- mined by the points of view adopted by the authors of the texts. There are three domi- nant points of view: the one of an expert, a Pole and a positivist. These points of view coexist and complement each other. The expert and specialist informed the reader in detail about the scientific career and achievements of the scholars. The Polish publi- cist expressed his joy at the international success of his countrymen. He observed their research and scientific achievements with attention; especially those that influenced the development of fields important for the country. The positivist and journalist noticed and emphasised the utilitarian dimension of the scientific and research activities of the scholars.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Magdalena Pietrzak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35735 Kulturowe aspekty dawnego dyskursu naukowego 2022-10-07T08:24:47+02:00 Artur Rejter pressto@amu.edu.pl <p>The text presents an analysis of three Polish herbariums from the period of the sixteenth to the seventeenth centuries as examples representing the ancient academic discourse. The presented considerations allow for maintaining the claim about the cultural aspect of Polish academic discourse in the distant past. The texts which represent it are the source of the information about the state of the knowledge in chosen domains and dis- ciplines. Moreover, they constitute the reflection of the knowledge itself in its practi- cal use described in the herbariums, which is a peculiar feature of old Polish academic texts. Justified, then, is the claim that these analysed texts and their discourse are aca- deming in nature, of course on condition that one takes into account their historical context. Apart from the professional awareness of the time, one notices certain strate- gies for constructing the texts and their discourse which prove the academic discourse. Features such as precision, objectivity, argument problematisation etc. were developed and strengthened in subsequent centuries.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Artur Rejter https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35673 Już na zawsze pozostało puste miejsce. Bogdan Walczak ( 17 lutego 1942 – 1 lutego 2022 roku ) 2022-10-07T08:25:11+02:00 Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk pressto@amu.edu.pl Jolanta Migdał pressto@amu.edu.pl <p>W tym wspomnieniowym tekście wykorzystujemy nasz artykuł z księgi jubileuszowej ( J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Bogdan Walczak – uczony, nauczyciel, przyjaciel, po prostu OSOBOWOŚĆ, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 19–24 ) oraz listy kondolencyjne nadesłane po śmierci prof. Bogdana Walczaka.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Jolanta Migdał https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35714 Wyszukiwarka Google jako praktyczne narzędzie lingwistyczne do opisu innowacyjnych użyć frazeologizmów 2022-10-07T08:24:57+02:00 Gabriela Dziamska-Lenart pressto@amu.edu.pl Ewelina Woźniak-Wrzesińska pressto@amu.edu.pl <p>The aim of this article is to present the basic capabilities of the Google search engine in the process of analysing multi-word lexical combinations. Our assumption is that the Google search engine can be regarded as a kind of linguistic database ready to be used as a practical linguistic tool. The text is an overview, therefore the presented material is limited to the necessary minimum, i.e. fifty randomly-selected phraseological compounds. In the introduction, we list ( and briefly discuss ) the tools available for studying Polish-language multi-word lexical combinations. With such an outlined background, we may characterise the Google search engine as a linguistic database. Finally, in the relevant part, we present the ways of using this tool with selected examples. In the summary, we discuss the possibilities offered by the use of a constantly-updated linguistic database which the Internet search engine under review can be considered to be.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Gabriela Dziamska-Lenart, Ewelina Woźniak-Wrzesińska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35718 Między jasnością a ciemnością. O wybranych leksemach wyrażających intensywność światła w twórczości Janusza Stanisława Pasierba 2022-10-07T08:24:54+02:00 Ewa Kaptur pressto@amu.edu.pl Jolanta Sławek pressto@amu.edu.pl <p>The poetic texts of priest Pasierb present a peculiar sensitivity to the names of colours. The author of Koziorożec ( Capricorn ) paid particular attention to the role&nbsp; of light, hence his works present a separate category of expressions regarding light and darkness, flash and brightness. It is the result of, among others, the culturallyconditioned evaluation of light and dark and the related axiological attitude towards the world. Also present are numerous lexemes situated in the lexical field of, for instance, red, yellow, golden, blue, black and white. The collected material shows that the names of colours present in Pasierb’s works do not so much name reality as co-create the mood of particular texts, creating as a result a set of delicate poetic impressions.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Ewa Kaptur, Jolanta Sławek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35734 Nazwy osobowe w opowiadaniach Agnieszki Zimnowodzkiej jako tekstowy komponent dziecięcej konceptualizacji świata 2022-10-07T08:24:48+02:00 Izabela Łuc pressto@amu.edu.pl <p>The subject of the article is a selection of personal names excerpted from „Humorki” ( Little Humours ) – a cycle of short stories by Agnieszka Zimnowodzka, which constitute, in the author’s opinion, an important component of a literary communication that reproduces children’s conceptualization of the world. Their specificity, mechanisms of creation and motives for selection were determined by: the addressee’s age, the author’s creative intention, the applied genre and stylistic convention, the functions attributed to namesand subordinated to text pragmatics. The collected set of names was interpreted in the motivational-communicative platform as text and as semiotic and semantic structures. An analysis of the collected anthroponyms revealed a few creative tendencies typical of the writer’s creative workshop. By creating proper names with appellative bases pointing to the characters’ qualities, she follows children’s conceptualization of the world based on trying to experiment with the language. Therefore, the names have a form of naming neologisms derived by means of word building. In the acts of creating proper names, the author applies some particular naming models, within which the names created in series can be indicated. The writer brings together personal names and other onymic categories which complete their meanings and maximise the power of the message, making use of both verbal and situational humour.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Izabela Łuc https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35737 Leksem patchwork we współczesnej polszczyźnie 2022-10-07T08:24:44+02:00 Anna Piotrowicz pressto@amu.edu.pl Małgorzata Witaszek-Samborska pressto@amu.edu.pl <p>The article is devoted to the semantic evolution of the word patchwork, which has become frequent in contemporary Polish. This appropriate borrowing from English was registered in Polish lexicography for the first time in 1995. In the twenty years since then, it showed its new meanings different from the original ‘artistic handicraft technique, consisting in stitching together pieces of material of different colours and shapes’, ‘composition resulting from the use of this technique’ and ‘product formed in this manner, for example bedspread, tapestry, clothes’. Nowadays, this lexeme can refer to any term referring to a particular or abstract designatum which ‘creates a coherent whole, but consists of various elements’ and also – as a derivatives of phraseology the patchwork family – means ‘a family founded by parents, at least one of whom has had a previous unsuccessful relationship or marriage involving their common children, their children from previous relationships, and sometimes also former partners and their relatives’.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35687 Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 181 2022-10-07T08:25:02+02:00 Urszula Sokólska pressto@amu.edu.pl <p>Stanisław Dubisz, <em>Najnowsze dzieje języka polskiego. </em><em>Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018</em>, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 181</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Urszula Sokólska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35678 Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 169 2022-10-07T08:25:05+02:00 Tomasz Lisowski pressto@amu.edu.pl <p>Rozprawa Władysławy Bryły i Agnieszki Bryły-Cruz pt. <em>Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe </em>jest monografią naukową z zakresu językoznawstwa, a ściślej – retoryki, teorii dyskursu i teorii językowej komunikacji społecznej.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Tomasz Lisowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35677 Maskulatywy, feminatywy i świat 2022-10-07T08:25:07+02:00 Ewelina Woźniak-Wrzesińska pressto@amu.edu.pl <p>Praca powstała na podstawie publikacji: Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci, Universitas, Kraków 2021, ss. 495.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Ewelina Woźniak-Wrzesińska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35732 Neurośrodowiskowe przyczyny opóźnionego rozwoju mowy w wieku niemowlęcym 2022-10-07T08:24:53+02:00 Jagoda Cieszyńska-Rożek pressto@amu.edu.pl <p>The article presents the results of the experimental studies conducted so far on the devel- opment of infants’ primary communicative abilities, carried out <em>in vivo</em>. The findings of neurobiologists on the formation of the structures of the social brain not only influ- ence the process of early diagnosis of developmental disorders, but also allow for the construction of principles of early intervention. The article discusses the results of our own study of thirteen infants born in Poland and abroad, conducted by means of par- ticipant observation (online). The aim was to reveal the disturbances in shaping social responses in a lockdown situation and to define a pattern for preventive interventions.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Jagoda Cieszyńska-Rożek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35720 Dziecko z FASD – terapia neurologopedyczna 2022-10-07T08:24:34+02:00 Halina Pawłowska-Jaroń pressto@amu.edu.pl Zdzisława Orłowska-Popek pressto@amu.edu.pl <p>The article characterises Fetal Alcohol Spectrum Disorders as a holistic developmen- tal disorder, emphasising the importance of communication difficulties, both verbal and non-verbal. By pointing successively to the pathological changes in the anatomy and the functioning of individual parts of the CNS, the authors draw attention to the aspects of the impaired development of a child with FASD (FAS, PFAS, ND-PAE, FAS without confirmed prenatal alcohol exposure) and the possibility of providing support through proper programming of the therapeutic process while taking into consider- ation neurobiological knowledge. In the therapeutic work with a child affected by fetal alcohol syndrome, the starting point should be the identification of the child’s strengths rather than deficits. These children require holistic therapy, thanks to which it is pos- sible to eliminate the health, communication and also social problems. The authors present the methods of overall development interactions with the aim of creating the foundations of the language.</p> 2022-10-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/35691 Gradualny sposób badania mowy pacjentów dorosłych z afazją 2022-10-07T08:24:59+02:00 Anna Siudak pressto@amu.edu.pl <p>This article is a voice in a streamlined discussion on methods for diagnosing adult patients with aphasia. The variety of aphasic symptoms and the complexity of the clinical picture of patients after neurological incidents often make it impossible to conduct an examination with standardised, well-known methods [see Siudak 2017]. The signals of reluctance towards the methods of examination sent by patients are uttered <em>expressis verbis </em>by people who have overcome aphasia: we need a conversation, not an examination. How then, do we turn diagnosis into a meeting? How can we determine the level of linguistic functioning without having to make the patient aware of what they can no longer do? The Gradual Test Method developed by the author is a research proposal, in which the determination of a patient’s level of language difficulty is based on a gradual transition from easier to more complex structures, without repeating the same procedures many times.</p> 2022-09-30T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Anna Siudak